Frank Vandenborre

Ageas


« Frank Vandenborre heeft als Group Director Sustainability bij Ageas een opmerkelijke invloed gehad op de integratie van duurzaamheid in het bedrijf. De voorbije vijf jaar heeft hij wereldwijd de strategie voor duurzaamheid binnen Ageas vormgegeven en toegepast, met een sterke nadruk op ethische principes en langetermijnvisie. In 2023 richtte hij zich specifiek op het verankeren van ESG-principes binnen de Aziatische entiteiten van Ageas. Zijn inspanningen dragen bij aan het opbouwen van een duurzame en ethisch verantwoorde bedrijfsvoering, waarmee Ageas zich onderscheidt en een competitief voordeel behaalt. Zijn bezoeken aan dochterondernemingen in India en Hongkong benadrukken zijn persoonlijke betrokkenheid en het succes in het inspireren van lokale teams. Franks bijdrage aan Ageas is niet alleen een bewijs van zijn professionele toewijding, maar ook een bron van inspiratie voor iedereen die betrokken is bij het bedrijf. »