Geoffrey Pot

Takeda


« Geoffrey Pot heeft meer dan 20 jaar ervaring in de farmaceutische en biotechindustrie en is momenteel General Manager Operations bij Takeda. Hij heeft zich gespecialiseerd in duurzaamheid en organiseerde reeds in 2020 de inspanningen om de Takeda-site in België tegen 2030 koolstofneutraal te maken, vijf jaar eerder dan het bedrijfsdoel.

Onder zijn leiderschap werden diverse duurzaamheidsinitiatieven gelanceerd, waaronder het vergroten van genderdiversiteit in het leiderschap, het installeren van fotovoltaïsche panelen, recyclage van afvalwater en het oprichten van door werknemersgeleide duurzaamheidsgroepen. Geoffrey moedigt ook samenwerking met naburige bedrijven aan.

Zijn motivatie ligt in het geloof dat gezamenlijke inspanningen bedrijfsvoering en duurzaamheid kunnen verenigen. Hij verwelkomt inzichten van andere bedrijven om innovatieve technologieën en netwerken te delen.

In samenwerking met energie-experts streeft Geoffrey naar een 20% vermindering van de energiebehoefte door HVAC-optimalisatie, energieterugwinning en het upgraden van apparatuur. Hij promoot een cultuur van feedback, continue verbetering en het bevragen van bestaande praktijken. »