Jury

De Sustainability Professional 2022 mag rekenen op een geëngageerde jury waarvan de leden elk in hun sector het voortouw nemen op gebied van Sustainability.

Covoorzitter van de jury
Fons Leroy, gewezen gedelegeerd bestuurder VDAB en voorzitter Beroepenhuis

Covoorzitter van de jury
Monica De Jonghe directeur-generaal VBO

Tim Baart, voorzitter Time4Society & partner bij Deloitte Legal

Nathalie Bekx, CEO Time4Society & Trendhuis

Karel Baert, CEO Febelfin

Bart Buysse, CEO Fevia

Benny Debruyne, redacteur bij Trends

Marie Delvaulx, network director The Shift

Niko Demeester, CEO Confederatie Bouw

Peter Demuynck, algemeen directeur Agoria Vlaanderen

Isabella Lenarduzzi, oprichter en managing partner JUMP, Solutions for Equality at Work.

Marleen Limbourg, bestuurder Time4Society & adviseur ‘HR, Mens en Organisatie’ MLAdvisie

Dominique Michel, CEO Comeos

Jan Pszeniczko, bestuurder Time4Society en owner & consulting partner Lobco

Fa Quix, directeur-generaal Fedustria

Jurycriteria


Bij de beoordeling van de dossiers van de genomineerde Sustainability Professionals 2022 hecht de jury er belang aan dat de kandidaat niet alleen een sterk dossier heeft, maar ook een grote inzet, creativiteit en overtuigingskracht toont om:

  1. alle stakeholders van zijn onderneming te betrekken bij zijn Sustainability-strategie,
  2. Sustainability creatief te implementeren in zijn organisatie,
  3. de vooropgestelde Sustainability doelstellingen binnen de 6 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnerships, Peace en Pleasure) te realiseren,
  4. én deze ook te meten.

Meer info vindt u in het juryreglement.

Vaarwel, sprankelende en gedreven Caroline.

Duurzaamheid was een belangrijk streven in jouw leven en het bracht je met onze vzw in contact, al snel na je aantreden als rector. Toen formuleerde je meteen een viertal beleidslijnen voor jouw Vrije Universiteit Brussel. Duurzaamheid was daar één van.

Je nam prachtige initiatieven, zoveel om op te noemen. Maar je mooiste project is ongetwijfeld het weKONEKT.brussels-project. Je stelde vast dat je universiteit wel in Brussel was gevestigd, maar zich te veel verschanste op de campus. Al snel werd weKONEKT een beweging van studenten en docenten naar de stad en van stedelijke partners naar de universiteit. Zo versterk je vandaag nog, samen met ULB, de Brusselse gemeenschap door het organiseren van onderwijs met, in en voor Brussel. Samen met je onderzoekers wil je Brussel sterker maken door antwoorden te bieden op grootstedelijke, maatschappelijke uitdagingen, zoals onderwijs, sport, cultuur, wetenschap, kunst, recht en meer. Legendarisch zijn je driemaandelijkse After Work parties in de grootstad, want je vindt dat samenwerken, ook samen feesten betekent.

Memorabel is ook jouw jaarlijkse Difference Day in Bozar, een volledige dag gewijd aan vrijheid van pers en meningsuiting.

Voor jouw duurzame inzet en blijvende verwondering werd je in februari 2020, uitgeroepen tot Sustainability Professional of the Year door een onafhankelijke jury, vooral bestaande uit kopstukken uit de Belgische federatiewereld.

Rust zacht, lieve Caroline. Je leeft sowieso verder in vele harten.

Wat zullen we je ontwapenend discours missen!

Tim Baart & Nathalie Bekx,
Voorzitter en CEO
Time4Society vzw,
Organisator ‘Sustainability Professional of the Year’, recent in samenwerking met het VBO.