Jury

De Sustainability Professional 2024 mag rekenen op een geëngageerde jury waarvan de leden elk in hun sector het voortouw nemen op gebied van Sustainability.

Covoorzitter van de jury
Fons Leroy, gewezen gedelegeerd bestuurder VDAB en voorzitter Beroepenhuis

Covoorzitter van de jury
Monica De Jonghe directeur-generaal VBO

Tim Baart, voorzitter Time4Society & partner bij Deloitte Legal

Karla Basselier, CEO Fedustria

Nathalie Bekx, CEO Time4Society & Trendhuis

Vanessa Biebel,
Chief Operating Officer VBO-FEB

Bart Buysse, CEO Fevia

Isabelle De Bruyne, Chief Sustainability Officer, CFE en winnaar sustainability Professional 2023

Wien De Geyter, Secretary General, Chairwoman Febelfin Academy

Niko Demeester, CEO Embuild

Peter Demuynck, algemeen directeur Agoria Vlaanderen

Magali Frankl, director The Shift

Hein Lannoy, Gedelegeerd Bestuurder, Assuralia

Isabella Lenarduzzi, oprichter en managing partner JUMP, Solutions for Equality at Work.

Marleen Limbourg, bestuurder Time4Society & adviseur ‘HR, Mens en Organisatie’ MLAdvisie

Dominique Michel, CEO Comeos

Ann Peeters, project Leader Agoria

Ann Wurman, directeur essenscia Vlaanderen

Jurycriteria


Bij de beoordeling van de dossiers van de genomineerde Sustainability Professionals 2024 hecht de jury er belang aan dat de kandidaat niet alleen een sterk dossier heeft, maar ook een grote inzet, creativiteit en overtuigingskracht toont om:

  1. alle stakeholders van zijn onderneming te betrekken bij zijn sustainability-strategie,
  2. duurzaamheid creatief te implementeren in zijn organisatie,
  3. de vooropgestelde sustainability doelstellingen binnen de 6 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnerships, Peace en Pleasure) te realiseren,
  4. én deze ook te meten.

Meer info vindt u in het juryreglement.