Thomas Canon

IBA


« Thomas Canon, Directeur van het Duurzaamheidsprogramma bij IBA (Ion Beam Applications), brengt een buitengewone benadering van duurzaamheid met zich mee dankzij zijn uitgebreide ervaring in projectmanagement, zijn sterke technische expertise op het gebied van medische apparatuur, en zijn persoonlijke passie voor duurzaamheid.

Een van de belangrijkste troeven van Thomas is zijn betrokkenheid bij de B Corp-certificering, die hij beschouwt als een essentieel instrument om de strategie van het bedrijf te sturen. Hij is bijzonder trots op de hercertificering van IBA als B Corp, die verder gaat dan alleen de erkenning van duurzaamheid. Deze certificering dient als krachtige indicator om de sterke punten en zwakke punten van IBA op het gebied van ESG (Milieu, Sociaal, Governance) te beoordelen. Het stelt ook in staat om een nauwkeurig en meetbaar actieplan voor continue verbetering te definiëren.

Thomas Canon en zijn team werken samen aan 45 initiatieven die overeenkomen met de vragenlijst van B Corp, waarop ze zich hebben gecommitteerd om vooruitgang te boeken. Ze bepalen hoe deze doelstellingen te bereiken en wijzen de benodigde middelen toe. Bovendien zijn de doelstellingen en bonussen gekoppeld aan het behalen van deze verbeteringen, zoals gemeten tijdens de lopende hercertificering van B Corp.

Tot slot blijkt deze B Corp-certificering een waardevolle hulpbron te zijn om de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) regelgeving met vertrouwen tegemoet te treden. »